• Producția societății ProdCompany este diferențiată, produsele find de o calitate și flexibilitate superioară, conform standardelor de calitate ISO și a standardelor europene SR EN 12566.
  • Ne desfășurăm activitatea în atelierul propriu de producție, dotat cu aparate și utilaje specifice activității desfășurate, sediul principal fiind în localitatea Hălăucești, judetul Iași (între municipiile Pașcani și Roman).
  • Pentru realizarea proiectelor dumneavoastra dispunem de următoarea bază tehnico – materială: Atelier de prelucrări mecanice (strungărie, frezare, rectificare s.a.), Atelier de sudură şi confecţii metalice, Hală pregatire, Hală injectare, Hală finisare, Spaţiu de depozitare.